Skip to content

Analityka biznesowa – współpraca, wymiana wiedzy i decyzje oparte na danych

Czy prężnie działający zespół specjalistów od analityki biznesowej, wyposażony w odpowiednie narzędzia wystarczy, aby organizacje mogły wykorzystać potencjał drzemiący w zbieranych danych? Z pewnością dla wielu firm jest to jeden z kluczowych elementów ich kultury pracy z danymi. Rzadko okazuje się jednak wystarczający do podejmowania istotnych decyzji na podstawie pełnego spektrum dostępnych danych. 

Masz już dane, ale co z dostępem do nich?

Dzieje się tak, ponieważ rezultaty analiz często giną w gąszczu informacji i spraw trafiających do osób decyzyjnych. Powoduje to, że nadal w wielu przypadkach managerowie podejmują decyzje bazując na przeczuciach i ograniczonym fragmencie dostępnej wiedzy. Biorąc pod uwagę, że wiedza, której potrzebują często jest już w organizacji, ale sami nie mają do niej wygodnego dostępu, można mówić o swego rodzaju marnotrawstwie zasobów. 

Omawiana wyżej kwestia dotyczy szerokiego obszaru dostępności danych i budowanej na nich analityki oraz współpracy w tym zakresie. Często zdarza się, że organizacje przykładają zbyt małą wagę do obszaru analityki biznesowej. Uniemożliwiają tym samym sprawną wewnętrzną dystrybucję danych i wygenerowanej na ich podstawie wiedzy. 

Skupienie się wyłącznie na rozbudowie zasobów analitycznych bez zwrócenia uwagi na to, jak wiedza będzie udostępniana docelowym odbiorcom można porównać do stworzenia potężnej fabryki pozbawionej dostępu do dróg i wszelkiej logistyki. Generowanie wiedzy zdaje się na nic, jeśli organizacja nie przyjmie odpowiedniej strategii udostępniania i współpracy w obszarze danych i analiz. 

Jak umożliwić przepływ danych i wiedzy w organizacji?

Trudno wskazać jeden czynnik, który spowoduje, że wszyscy członkowie organizacji zaczną wykorzystywać dane i analizy do wspierania swojej pracy i podejmowanych decyzji. Można tu mówić raczej o zbiorze elementów, które składają się na całą kulturę danych przedsiębiorstwa, gdzie podejście członków zespołu, zwyczaje organizacyjne, podział ról i odpowiedzialności sprawiają, że praca z danymi staje się nawykiem – niezależnie od stanowiska. Organizacja odnosząca sukcesy dzięki analityce biznesowej potrzebuje odpowiednich fundamentów technicznych, likwidujących powszechne przeszkody w dostępie do zasobów analitycznych.

Fundamentalnym elementami, pozwalającym kwitnąć takiej kulturze pracy z danymi, są odpowiednie narzędzia. Umożliwiają one dostęp do danych, wykonywanie analiz, ich udostępnianie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i współpracę pomiędzy członkami zespołu. Wiele przedsiębiorstw próbuje zaspokajać te potrzeby, łącząc kilka dostępnych narzędzi. Do dzielenia się rezultatami najczęściej służą programy do tworzenia raportów i prezentacji multimedialnych lub moduły raportowe w różnych platformach. Wykorzystywane są one do zarządzania poszczególnymi obszarami działalności. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania analityka biznesowa.

Czy bazujesz na aktualnych danych?

Niewątpliwą wadą jest statyczność tych rozwiązań. Dodatkowe pytania i wątpliwości pojawiające się u odbiorców wymagają zaangażowania analityków do opracowania kolejnego raportu lub prezentacji. Może to znacznie opóźniać proces dostarczania odpowiedzi nawet na proste pytania. Czy w szybko zmieniającej się rzeczywistości organizacje mogą pozwolić sobie na decyzje w oparciu o dane sprzed tygodnia lub miesiąca?

O krok dalej znajdują się przedsiębiorstwa, które pracują z narzędziami klasy BI posiadającymi dedykowane ku temu funkcjonalności. Wykorzystują je jednak często do kontroli bieżących procesów, poprzez tworzenie statycznych dashboardów ze sztywno określonymi metrykami. Mają przy tym ograniczoną zdolność zadawania kolejnych pytań i bieżącego pogłębiania analiz.

Jakie rozwiązanie można w takim razie wykorzystać, żeby uwolnić potencjał danych na skalę całej organizacji? 

Tableau – analityka biznesowa i komunikacja w zespole

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi Tableau jako rozbudowana platforma pokrywająca cały wachlarz potrzeb analitycznych przedsiębiorstw. Obejmuje pełny obszar pracy z danymi począwszy od zarządzania źródłami ich pochodzenia, przez prowadzenie analiz, aż do modułu zarządzania dostępnością i widocznością odpowiednich danych źródłowych, wizualizacji, dashboardów czy całych „Stories”, czyli linearnych narracji zbudowanych na danych.

Z Tableau każdy członek organizacji może mieć dostęp do wizualizacji zasilanych danymi w czasie rzeczywistym. Może je niemal dowolnie rozbudowywać o własne analizy na połączonych źródłach danych, a następnie dzielić się nimi z pozostałymi użytkownikami. Komunikację ułatwiają wbudowane funkcje. Służą one do dodawania adnotacji, zmiany parametrów wyświetlania, inteligentnego filtrowania zawartości oraz powiadamiania o nowych wizualizacjach z interesujących obszarów. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Procesowanie danych to szczególnie wrażliwy obszar z perspektywy bezpieczeństwa. Organizacje muszą zadbać o ochronę posiadanych zasobów przed ingerencją z zewnątrz oraz odpowiednie wewnętrzne dysponowanie uprawnieniami do wglądu w dane.  Tableau może działać na wewnętrznych serwerach, w ramach infrastruktury chmurowej od zewnętrznego dostawcy lub w bezpiecznej chmurze Tableau Online. Wszystko zależy od wielkości organizacji i jej polityki bezpieczeństwa. Wewnętrzne zarządzanie danymi odbywa się w samej platformie. Każde źródło danych i wizualizacja mogą być udostępniane całej organizacji lub podlegać ograniczeniom dostępu na poziomie użytkowników.

Tabelka opisująca możliwości Tableau – uznanej platformy do analityki biznesowej

Jak korzystać z tych możliwości

Wyobraźmy sobie, o ile bardziej efektywne będą spotkania i telekonferencje, na których uczestnicy – zamiast wspominać, że „gdzieś kiedyś widzieli raport, według którego rok temu omawiane zjawisko dotyczyło 40%, a może nawet 50% naszych klientów” – mogliby zajrzeć do samego źródła wiedzy i zweryfikować hipotezę z najświeższymi dostępnymi danymi, zobaczyć, jak rzeczywiście było rok temu, a następnie sprawdzić, co jeszcze wyróżnia badaną grupę klientów. O ile wzrośnie pewność i skuteczność podejmowanych decyzji, jeśli managerowie będą mieli bieżący dostęp do informacji i strategicznych insightów?

Odpowiednie decyzje będą podejmowane znacznie szybciej, jeśli odbiorcy końcowi nie będą musieli zgłaszać do analityków prostych pytań, mogąc samodzielnie na nie odpowiadać, korzystając z intuicyjnego interfejsu, a najważniejsze informacje o bieżącym i historycznym stanie procesów biznesowych będą zawsze dostępne online na ekranie laptopa lub smartfona. 

Wygodny i intuicyjny dostęp do danych i analityki biznesowej to nieoceniona korzyść na poziomie całej organizacji. Umożliwia zmianę zarządzania i podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie pomiaru rezultatów procesów biznesowych, wiedzy bazującej na danych i obserwowalnych faktach.

Tutaj możesz przeczytać nasz poprzedni artykuł o analityce biznesowej i Tableau.

Porozmawiajmy o analityce biznesowej i wdrożeniu Tableau w Twojej firmie – skontaktuj się z nami!

Możesz również wejść na główną stronę Tableau.

Artykuł napisany przez Mateusza Gemrę.

Dodaj komentarz

LinkedIn
Facebook