Skip to content

Digitalizacja oparta na rozwiązaniach chmurowych i jej potencjał

W raporcie „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, 2020” Polska zajęła 23 miejsce w grupie 28 państw członkowskich UE. Oznacza to, że nasz kraj jest jednym z mniej zaawansowanych cyfrowo państw w Unii. Do obszarów, które wymagają znacznej poprawy, należy integracja technologii cyfrowej, gdzie Polska zajmuje 25 miejsce. Mówiąc o digitalizacji, należy wspomnieć o technologii w chmurze, która zyskuje coraz bardziej w oczach polskich przedsiębiorców.

O potencjale technologii chmurowych i procesie wdrażania rozwiązań cyfrowych opowie Damian Przybył, dyrektor działu Digital Advisory w Cloudity.

Jakich efektów wdrożeń firmy mogą się spodziewać?

Wiemy, że potencjał tkwiący w digitalizacji jest ogromny. Firma doradcza Capgemini w jednej ze swoich publikacji przedstawia przykład banku Monzo, działającego na terenie Wielkiej Brytanii. „Ma on ponad pół miliona klientów, został stworzony od zera na chmurze […], a jego operacje obsługuje zaledwie pięciu pracowników”.

Kwestia benefitów, jakie firma może wypracować jest oczywiście bardzo indywidualna. Zależy ona od stopnia zaawansowania technologicznego oraz elastyczności organizacji w aspekcie wprowadzania zmian.

W jaki sposób Cloudity wspiera firmy w procesie digitalizacji?

Przede wszystkim chcemy mieć pewność, że przyszłe rozwiązania zmaksymalizują efekt biznesowy i zrealizują cele, jakie klient sobie wyznaczył. Dlatego też w pierwszym kroku poznajemy model biznesowy klienta, tak aby jak najlepiej zrozumieć jego potrzeby i wyzwania, z jakimi boryka się na co dzień.

W drugim kroku dosłownie wcielamy się w rolę pracowników naszego klienta i za pomocą stworzonego prototypu rozwiązania symulujemy realizację codziennych czynności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. W sytuacji, gdy finalna wizja zostanie dopracowana, projektujemy i wdrażamy docelowe rozwiązanie. Po zakończonym wdrożeniu wspieramy klienta w procesie zarządzania zmianą w organizacji, aby mieć pewność, że pracownicy wykorzystają w pełni potencjał wdrożonych rozwiązań.

Jakie firmy wdrażają wasze rozwiązania?

W Cloudity przeprowadziliśmy ponad 600 wdrożeń dla klientów z 26 krajów. Wspieramy zarówno firmy szukające sposobu na zwiększenie skali biznesu, jak i te, które chcą usprawnić obecny model działania. Rozwiązanie nie ma ograniczeń co do skali czy branży, w jakiej działa firma. 

Dla przykładu – zrealizowaliśmy projekt optymalizacji działań operacji dla polskiego przewoźnika z flotą ponad 300 pojazdów działającym na terenie 28 krajów. Innym przykładem może być międzynarodowa firma dostarczająca oprogramowanie antywirusowe, gdzie dostarczyliśmy rozwiązanie wspierające proces wyceny.

Co należy rozumieć pod nazwą „technologia w chmurze”?

Rozwiązania w chmurze, obok takich zagadnień jak sztuczna inteligencja, Internet of Things czy Blockchain, są technologią składającą się na czwartą rewolucję przemysłową. Technologia polega na dostarczeniu użytkownikowi rozwiązań z obszarów IT tj. CRM, silniki kampanijne, portale klienckie, aplikacje biznesowe z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji drogich rozwiązań wymagających zaplecza infrastrukturalnego. Rozwiązania można wykorzystać praktycznie we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa tj. w sprzedaży, marketingu czy operacjach.

Dlaczego firmy powinny interesować się technologiami w chmurze?

Przede wszystkim rozwiązania te umożliwiają organizacji ciągły rozwój działalności, przy minimalizacji wysiłku związanego z wdrożeniem koncepcji biznesowych. Biorąc pod uwagę tempo zmian rynkowych, szybkie i skuteczne wdrożenia (time-to-market) są podstawą budowy przewagi konkurencyjnej. Wyzwaniem jest nadążenie za zmianą, przy efektywnym zachowaniu ciągłości prowadzonych działań.  

Kolejnym argumentem jest obniżenie kosztów infrastruktury IT. Dzięki digitalizacji firma nie musi rozwijać oraz utrzymywać kosztownej infrastruktury podtrzymującej coraz większą liczbę systemów, aplikacji i interfejsów. W zamian następuje rozliczenie w modelu licencyjnym, który można elastycznie kształtować wedle bieżących potrzeb.

Grafika kojarząca się z digitalizacją – przedstawia kobietę pracującą na laptopie
Digitalizacja to sposób na obniżenie kosztów infrastruktury IT

Czy technologią w chmurze powinni interesować się wyłącznie specjaliści z obszaru IT?

Główną ideą stojącą za dostarczanym rozwiązaniem jest wsparcie w rozwoju biznesu. Dlatego też to właśnie jednostki biznesowe są największymi beneficjentami takich wdrożeń. 

Z punktu widzenia osób zarządzającymi obszarem IT, poza aspektem braku konieczności rozwoju infrastruktury, organizacja dostaje elastyczne narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi. Z uwagi na fakt, iż konfiguracja systemu odbywa się po stronie administratora rozumiejącego biznes, wprowadzenie zmian odbywa się szybko i zgodnie z potrzebą biznesową. 

Wspomnieliśmy, że digitalizacja to nie tylko technologia w chmurze. Jakimi technologiami zajmuje się Cloudity?

W Cloudity obsługujemy kompleksowy proces digitalizacji. Obejmuje on nowoczesne technologie takie jak rozwiązania w chmurze, sztuczna inteligencja, Machine Learning czy Internet of Things. Mamy także zespół specjalizujący się w Business Intelligence oraz Data Science. Nasze usługi zakładają łączenie ze sobą poszczególnych technologii, tak aby dostarczyć klientowi najlepsze możliwe rozwiązanie.

Jeżeli firma zastanawia się nad digitalizacją…

…to zapraszam serdecznie do kontaktu z Cloudity. Podczas spotkania zaprezentujemy przykłady wdrożonych rozwiązań oraz wspólnie oszacujemy, jakie obszary w danej firmie posiadają największy potencjał do digitalizacji.

Dodatkowo zapraszam na organizowane przez Cloudity wydarzenia – panele dyskusyjne czy konferencje, podczas których skupiamy się na problemach charakterystycznych dla poszczególnych branż i sektorów. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą!

Damianem Przybyłem rozmawiała Justyna Jezierska.

Dodaj komentarz

LinkedIn
Facebook