Skip to content

Grupa MOUSSET usprawnia komunikację wewnętrzną i współpracę w zespole z Workplace from Meta

Cloudity wsparło Grupę MOUSSET, grupę przewoźników z ponad setką zakładów operacyjnych w czterech krajach, w przyjęciu globalnej platformy komunikacyjnej Workplace from Meta.

Grupa MOUSSET to rodzinna firma, której motorem napędowym jest transport w gospodarstwach rolnych. Przedsiębiorstwo rozwija się nieprzerwanie od prawie 60 lat, a sieć ponad stu jego oddziałów obejmuje całą Francję, a także Polskę, Ukrainę i Maroko. W ostatnich latach Grupa MOUSSET stała się liderem w:

  • transporcie zarządzanym, 
  • transporcie w temperaturze kontrolowanej oraz 
  • dostawach w centrach miast.

Każdego roku Grupa MOUSSET organizuje dwudniowe seminarium strategiczne dla około trzydziestu pracowników z udziałem dyrektora generalnego Frédérica Leblanca. Celem spotkania jest poruszenie aktualnych kwestii z zakresu rozwiązań terenowych firmy.

„Podczas seminarium w zeszłym roku poprosiliśmy o stworzenie wewnętrznej sieci społecznościowej, aby utrzymać tego rodzinnego ducha firmy. Przejmujemy coraz więcej spółek zależnych i nie zawsze łatwo jest naszym zespołom poznać się nawzajem” – mówi Clair Bousigue, odpowiedzialna za komunikację digitalową w Grupie MOUSSET.

Jak Cloudity pomogło pracownikom rozpocząć pracę z Workplace from Meta

Po rozważeniu potrzeb swoich zespołów zarząd Grupy MOUSSET zdecydował się na wdrożenie Workplace from Meta, znanej na całym świecie platformy do komunikacji wewnętrznej.

Brak profesjonalnych, mobilnych i dostępnych dla wszystkich narzędzi komunikacyjnych wymagał od pracowników korzystania z publicznych platform (takich jak WhatsApp czy prywatne grupy na Facebooku) w codziennej pracy. Wymiana informacji wewnątrz firmy była bardzo hierarchiczna, w związku z czym niektóre komunikaty nie docierały do pracowników niższego szczebla. Ponadto pracownicy terenowi – kierowcy i dokerzy – którzy nie mogli korzystać z aplikacji firmy, np. z powodu braku komputera, mogli czuć się wykluczeni poprzez brak dostępu do informacji.

W celu zmaksymalizowania szans na pełne przyjęcie nowej platformy Group MOUSSET nawiązała współpracę z zespołem Cloudity w celu najlepszego dopasowania nowego narzędzia do potrzeb użytkowników.

Oto kroki, które podjęto:

  • przemyślenie podróży użytkownika wraz z konkretnymi przykładami zastosowania dla każdej grupy pracowników, aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich korzystających z Workplace from Meta i zapewnić maksymalne wykorzystanie narzędzia;
  • stworzenie międzysektorowych i lokalnych społeczności dla wszystkich pracowników grupy – każdy z nich mógł angażować się w życie firmy za pośrednictwem łatwej w użyciu aplikacji mobilnej;
  • zaangażowanie wybranych zespołów przed uruchomieniem platformy, tak aby przejęli oni odpowiedzialność za nowe narzędzie i stali się jego ambasadorami poprzez udostępnianie kluczowych treści – zarząd Grupy MOUSSET chciał w ten sposób unikając „efektu pustej restauracji”.  

Sukces projektu

Jednym z kluczowych czynników sukcesu było zaangażowanie menedżerów i pracowników terenowych we wsparcie zespołu projektowego. Łatwiej było uzasadnić wdrożenie Workplace w całej grupie poprzez promowanie przykładów użycia narzędzia wśród zespołów i nadzorowanie implementacji w całej firmie.   

W dniu uruchomienia Workplace Frédéric Leblanc, CEO Grupy MOUSSET-Jetransporte oraz Isabelle Gaudin Rouillard, dyrektor ds. HR w Grupie MOUSSET, rozmawiali za pośrednictwem wideo na platformie Workplace. Od tamtego momentu wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy pracują w siedzibie głównej, czy w terenie na drugim końcu Francji, mogli spotkać się w jednym miejscu i uczestniczyć w życiu swojej firmy. 

Wyniki

Grupa MOUSSET odnotowała 80-procentowy wskaźnik przyjęcia platformy Workplace from Meta, co pokazuje, że pracownicy chętnie z niej korzystają!

„Uwielbiają rozmawiać o sprzęcie, przewożonych towarach, ciężarówkach, czy warunkach drogowych. Dyskutują oni także o wspólnych pasjach, takich jak np. motocykle. Poza pracą poznają się nawzajem” – mówi Clair Bousigue.

Oprócz umożliwienia wszystkim pracownikom spotkania się w jednym miejscu i nawiązania kontaktu Workplace pozwala im także wchodzić w interakcje z angażującymi treściami: postami, komentarzami, reakcjami (takimi jak „wow”, „uwielbiam…), relacjami wideo na żywo, gifami itp.

„Wyeliminowaliśmy konieczność wysyłania e-maili w celu przekazania informacji. Teraz tworzymy posty lub prowadzimy transmisje na żywo, a to jest znacznie bardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Dzięki wiadomościom błyskawicznym lub postom zespoły przestać czuć, że wykonują pracę administracyjną. Wymiana informacji została znacznie usprawniona, a ponadto ten rodzaj komunikacji przełamuje bariery hierarchiczne” – dodaje Clair Bousigue.

Wdrożenie Workplace oznacza ułatwienie komunikacji w Grupie MOUSSET, a także eliminację pośredników: wcześniej pracownik musiał wykonać kilka kroków, aby zgłosić dany problem. Teraz, z pomocą intuicyjnej platformy, zrobi to szybciej, a jego sprawa może zostać rozwiązana nawet w ciągu jednego dnia.

Workplace i Workplace Chat działają równie efektywnie na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych, a wszyscy pracownicy mają niczym nieograniczony dostęp do informacji.    

Kilka miesięcy po wdrożeniu i uruchomieniu Workplace, wielu pracowników nadal zgłasza swoje zadowolenie z platformy. 

Wdrożenie w liczbach  

Grupa MOUSSET przejęła niedawno kolejną spółkę zależną – Salesky Transport. Zespół projektowy Cloudity ponownie udzielił Grupie MOUSSET wsparcia, wdrażając 400 pracowników nowo przejętej spółki w Workplace from Meta. Było to kolejne wspólne przedsięwzięcie Cloudity i Grupy MOUSSET. Obecnie 1 700 pracowników naszego klienta korzysta z Workplace from Meta każdego dnia. 

O Cloudity   

Jesteśmy firmą konsultingową IT i partnerem wdrożeniowym Salesforce oraz Workplace from Meta. Naszą misją jest przyspieszanie strategicznych, organizacyjnych i technologicznych transformacji firm, niezależnie od ich rozmiaru czy branży, w której działają.   

Nasze zespoły, składające się z certyfikowanych architektów, konsultantów oraz programistów, oferują kompletne i spersonalizowane doświadczenie klienta i pomagają Twojej organizacji zwiększać konkurencyjność.

Jeśli chcesz wdrożyć Workplace from Meta w swojej firmie, przeczytaj o tym, jak wygląda implementacja, a następnie skontaktuj się z nami!

LinkedIn
Facebook