Skip to content

Ile kosztuje wdrożenie Salesforce?

Jeśli czytasz ten artykuł, to prawdopodobnie dobrze znasz zalety Salesforce i rozważasz implementację rozwiązań z tego ekosystemu w swojej organizacji. Prawie pewne jest również, że nigdzie nie możesz znaleźć informacji o tym, ile naprawdę kosztuje wdrożenie Salesforce. Dziś postaramy się jak najdokładniej opisać to zagadnienie.

Zacznijmy od konkretu: MVP, czyli najprostsze wdrożenie, które jest niezbędne do uruchomienia systemu i jego użytkowania, to koszt w przedziale 35–75 tysięcy złotych.

Spis treści:

Jakie są typy wdrożeń Salesforce i ile kosztują?

Są wdrożenia prostsze i bardziej skomplikowane. Różnica między nimi polega na stopniu zaawansowania i dostosowania platformy do konkretnych potrzeb biznesowych. Proste wdrożenie skupia się na podstawowych funkcjach i procesach, podczas gdy bardziej złożona implementacja Salesforce uwzględnia zaawansowane customizacje, wieloaspektowe procesy, integracje z innymi systemami, rozbudowane raportowanie oraz analizę danych. 

Wspomnieliśmy już o koszcie, ale skąd biorą się tak szerokie widełki cenowe? Tu przydatna może okazać się analogia do kupna samochodu. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie ile kosztuje auto. Cena zależy od marki, modelu, przebiegu, wyposażenia i wielu innych czynników. W przypadku Salesforce – podobnie jak przy zakupie auta – możesz oszacować koszty, podając swoje konkretne wymagania. 

Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom projektów, które powadzimy w Cloudity.

kolaż przedstawiający małą firmę i dużą organizację; na środku logo Salesforce
Salesforce oferuje rozwiązania zarówno dla małych firm, jak i dużych organizacji

MVP – Minimum Viable Product

Najprostsze wdrożenie Salesforce. Podczas takiego projektu skupiamy się na tworzeniu podstawowej konfiguracji i dostarczeniu klientowi najważniejszych funkcjonalności, by umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie korzystania z platformy.

Wdrożenie SMB

Następne w kolejności jest wdrożenie, z którego najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa (segment SMB). Ten projekt o niewysokim stopniu złożoności ma na celu usprawnienie operacji biznesowych, zwiększenie efektywności i poprawę obsługi klienta poprzez wykorzystanie narzędzi i funkcji oferowanych przez Salesforce.

Wdrożenie CBU

Corporate Business Unit (CBU) to część większego przedsiębiorstwa, która działa jak odrębna jednostka, ale jest nadal częścią całej firmy. Można to porównać do oddziału lub sekcji, która skupia się na określonych aspektach działalności. Wdrożenie dla CBU jest z reguły bardziej złożone niż dla SMB.

Wdrożenie EBU

Enterprise Business Unit (EBU) grupa wewnątrz dużego przedsiębiorstwa, która oferuje usługi i produkty skierowane do innych dużych firm. Projekt typu EBU to wdrożenie i customizacja platformy Salesforce w ramach właśnie takiej osobnej jednostki w dużym przedsiębiorstwie. Jest to najbardziej złożony projekt wdrożeniowy, angażujący wiele osób i działów, co ma wpływ na cenę i jego czas trwania.

Terminologia

Opisane powyżej nazewnictwo stosowane jest przez Salesforce w celu łatwiejszego zrozumienia złożoności projektów. Klient ma jednak pełną dowolność – skala implementacji zależy wyłącznie od jego potrzeb. 

Współpracowaliśmy np. z dużą polską organizacją z branży produkcyjnej, która zdecydowała się na wdrożenie dedykowane sektorowi SMB. Właśnie taka skala implementacji była optymalna, ponieważ dotyczyła transformacji cyfrowej niewielkiego wycinka działalności firmy. Kolejny przykład to bardzo duża firma produkcyjna, która zdecydowała się tylko na wdrożenie MVP dla liczącego kilka osób działu obsługi klienta. Tu także – mimo skali całego przedsiębiorstwa – wystarczył niewielki projekt wdrożeniowy.

Klikając poniższy banner, możesz łatwo umówić się na 30-minutową, bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem.

button kontaktowy

Co jeszcze wpływa na koszty wdrożenia Salesforce i jak je oszacować?

Warto pamiętać, że na cenę wdrożenia Salesforce składają się: 

  • koszt licencji produktów Salesforce oraz
  • wynagrodzenie partnera Salesforce, który prowadzi prace projektowe.

Projekt wdrożeniowy ma z reguły podobną budowę – niezbędna jest analiza wymagań, konfiguracja i testowanie – lecz w zależności od rodzaju projektu poszczególne etapy wyglądają nieco inaczej. Ponadto, w zależności od branży, w której działa klient, rekomendujemy wdrożenie różnych elementów Salesforce.

Konfiguracja i customizacja 

Skonfigurowanie i dostosowanie platformy pod konkretnego klienta ma zasadniczy wpływ na cenę wdrożenia Salesforce. Im bardziej zaawansowane i złożone są wymagania dotyczące konfiguracji narzędzia, interfejsu użytkownika, automatyzacji procesów czy tworzenia niestandardowych raportów, tym większy będzie koszt wdrożenia. 

Koszt wdrożenia Salesforce a osoby zaangażowane w projekt

Czas specjalistów biorących udział w projektach po stronie partnera wdrożeniowego oczywiście kosztuje, a im szerszy zakres wdrożenia, tym więcej czasu potrzeba na realizację wszystkich założeń projektu. 

Chcesz wiedzieć dokładnie, jakie osoby biorą udział w projekcie wdrożeniowym i jakie są ich role? Wszystkie opisaliśmy w tym artykule.

Wycena wdrożenia Salesforce a rozmiar i złożoność firmy 

Rozmiar i złożoność firmy mają bezpośredni wpływ na koszty wdrożenia Salesforce. Większe firmy, które mają bardziej rozbudowane procesy biznesowe, większą liczbę użytkowników i większy zakres danych, ponoszą wyższe koszty wdrożenia. Wielkość projektu może wpłynąć na liczbę wymaganych godzin pracy konsultantów oraz zasoby techniczne potrzebne do zrealizowania projektu.

Szkolenie pracowników

Niezależnie od tego, jak zaawansowana i funkcjonalna jest platforma Salesforce, kluczowym elementem jej skutecznego wdrożenia jest odpowiednie szkolenie pracowników. Maksymalizuje to szanse na pełne przyjęcie narzędzia i minimalizuje opór wśród nowych użytkowników. Przeszkoleni pracownicy będą mogli w pełni wykorzystać potencjał wdrożonej platformy.

monitor stojący na biurku – na ekranie widać pulpit Salesforce
Użytkownicy Salesforce powinni zostać przeszkoleni, by móc w pełni wykorzystać potencjał nowo wdrożonego narzędzia

Cena wdrożenia Salesforce – negocjacje i skala implementacji

Miesięczny koszt za użytkownika Salesforce zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, skali wdrożenia i liczby użytkowników platformy. Standardowe usługi mają określone ceny katalogowe, a bardziej zaawansowane rozwiązania i produkty wyceniane są w zależności od konkretnych wymagań danego klienta.

Koszty konfiguracji Salesforce

Oprócz samego wdrożenia Salesforce ważną składową kosztów projektu jest jego customizacja, czyli dostosowanie do konkretnych wymagań biznesowych klienta. 

Konfiguracja obejmuje:

  • dostosowanie ustawień systemu;
  • tworzenie pól, widoków, raportów i customowych modułów;
  • określenie reguł biznesowych zgodnie z potrzebami firmy. 

Koszty konfiguracji zależą od skomplikowania i liczby zmian, które trzeba wprowadzić. Personalizacja natomiast pozwala na wprowadzenie unikatowych funkcji i procesów, które pasują do specyficznych wymagań biznesowych Twojej organizacji. 

Personalizacja może obejmować:

  • rozwinięcie poszczególnych funkcjonalności, 
  • stworzenie niestandardowych modułów, 
  • integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Dla wielu firm połączenie odpowiedniej konfiguracji i customizacji stanowi klucz do osiągnięcia pełnego potencjału Salesforce, a to z kolei to maksymalizuje zwrot z inwestycji w to narzędzie.

Zobacz, jakie są ramy czasowe projektów wdrożeniowych.

Działy zaangażowane w projekt a koszt wdrożenia Salesforce

Koszt implementacji Salesforce zależy również od liczby działów zaangażowanych w projekt. Im więcej różnych zespołów bierze udział w procesie wdrożenia, tym bardziej złożone i zróżnicowane mogą być potrzeby oraz wymagania. 

Na przykład, jeśli projekt wdrażania obejmuje zarówno zespół sprzedaży, marketingu, jak i obsługi klienta, to każdy z nich wymagać może dostosowania platformy do swoich procesów i celów. Każdy z tych działów może mieć inne priorytety, oczekiwania i wymagania co do funkcji i integracji. 

zdjęcie przedstawiające kilka osób siedzących przy stole z komputerami i filiżankami
Cena wdrożenia Salesforce zależy również od liczby działów zaangażowanych w projekt

Integracje z narzędziami biznesowymi też mają wpływ na koszt implementacji Salesforce

Wdrożenie Salesforce w firmie często wymaga integracji nowego rozwiązania z istniejącymi systemami, takimi jak ERP, systemy finansowe i magazynowe czy narzędzia e-commerce. Integracje te umożliwiają płynny przepływ informacji między różnymi systemami, zapobiegają dublowaniu danych i powstawaniu silosów. Integracja Salesforce z istniejącymi systemami może być złożona i czasochłonna, co może wpłynąć na koszty projektu.

Koszty integracji zależą od stopnia skomplikowania systemów, ilości danych, które muszą być przeniesione, oraz ilości interfejsów, które muszą być stworzone. Warto jednak pamiętać, że inwestycje w integracje zwiększają wartość wdrożenia Salesforce, umożliwiając spójny przepływ danych i udoskonalając procesy biznesowe. 

Jak ograniczyć koszt wdrożenia Salesforce?

Stworzyliśmy krótki niezbędnik – w punktach wypisaliśmy, co zrobić, by zmniejszyć wydatki związane z wdrożeniem.

Wybór odpowiednich licencji i modeli subskrypcji

Dokładnie przeanalizuj rodzaje licencji oraz modeli subskrypcji i zastanów się, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Zidentyfikuj funkcjonalności, które są niezbędne dla procesów biznesowych Twojej firmy i wybierz odpowiedni plan licencji.

WSZYSTKO O PROCESIE WDROŻENIA SALESFORCE

button przenoszący na stronę opisująca wdrożenie Salesforce

Optymalizacja procesów biznesowych przed wdrożeniem 

Przed rozpoczęciem projektu warto przeprowadzić szczegółową analizę procesów biznesowych w Twojej firmie. Pozwoli to na usprawnienie procesów, co może prowadzić do zmniejszenia złożoności i kosztów wdrożenia. Eliminacja zbędnych i nieefektywnych etapów procesów pomaga dostosować Salesforce do rzeczywistych potrzeb firmy, co przekłada się na lepsze wykorzystanie inwestycji w to narzędzie.

Przygotowanie pracowników do zmiany 

Dobre przygotowanie pracowników do korzystania z Salesforce jest kluczowe dla sukcesu wdrożenia. Inwestycja w skuteczne szkolenie wewnętrzne pozwoli pracownikom efektywnie korzystać z narzędzi i funkcji Salesforce, zmniejszy opór wobec zmian, a także zminimalizuje ryzyko błędów i problemów związanych z nieprawidłowym korzystaniem z platformy. Skuteczne szkolenie może zmniejszyć potrzebę dodatkowego wsparcia technicznego po wdrożeniu, co wpłynie na zmniejszenie kosztów. Więcej o temacie zarządzania zmianą w organizacji możesz przeczytać tutaj.

zbliżenie na definicję słowa 'change', które jest podkreślone zielonym zakreślaczem
Zarządzanie zmianą w projekcie wdrożeniowym ma duże znaczenie, pozwala bowiem znacznie zwiększyć szanse na pełne przyjęcie platformy Salesforce w organizacji

Wybór odpowiedniego partnera wdrożeniowego

Czy wybór odpowiedniego partnera wdrożeniowego ma wpływ na koszt implementacji Salesforce? Zdecydowanie! Decyzja o związaniu się z konkretną firmą wdrożeniową powinna być jednak poprzedzona analizą referencji, opinii klientów oraz umiejętności i doświadczenia zespołu. Co ważne, zaufany partner Salesforce podpowie Ci, jakie rozwiązanie będzie optymalne dla Twojej firmy, a w razie potrzeby odradzi wdrożenie rozwiązań, które zwyczajnie nie sprawdzą się w Twoim biznesie lub ich wdrożenie będzie tylko przepaleniem budżetu.

Monitorowanie wyników i dostosowanie strategii

Sukces wdrożenia Salesforce nie kończy się w momencie pierwszego uruchomienia platformy. Firma powinna stale monitorować efektywność wdrożonego rozwiązania, aby upewnić się, że realizuje ono zamierzone cele biznesowe. Dzięki monitorowaniu możesz identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji lub dostosowania. To ważne, ponieważ potrzeby Twojej firmy będą się zmieniać wraz z rozwojem biznesu i upływem czasu. 

Rolą Twojego partnera wdrożeniowego jest dbanie o Wasza relację – wtedy zawsze bez wahania możesz zgłosić się po wsparcie w customizacji Twojej platformy Salesforce lub wzbogacenia poszczególnych rozwiązań o nowe moduły. Współpraca z profesjonalistami i regularne monitorowanie wyników umożliwiają firmie osiągnięcie pełnego potencjału platformy i optymalizację korzyści z inwestycji.

Czy cena wdrożenia Salesforce nie jest wygórowana?

Faktem jest, że rozwiązania z ekosystemu Salesforce nie należą do najtańszych na rynku. Można  znaleźć dobre rozwiązania przeznaczone do obsługi konkretnego wycinka działalności – sprzedaży, obsługi klienta, czy marketingu. Nie można mieć do nich zastrzeżeń, poza jednym – nie obsługują one działalności firmy holistycznie.

Salesforce to cały ekosystem, nie bez powodu nazwany 360 Customer View. Produkty Salesforce najlepiej sprawdzają się w organizacjach świadomych korzyści z inwestycji w najnowocześniejszą technologię i chcących, by wdrożone rozwiązania nadążały za rozwojem firmy. Skalowanie działalności z nieodpowiednim narzędziem może być bardzo kosztowne, trudne lub wręcz niemożliwe. Salesforce zaś „rośnie” wraz z Twoją firmą i to jest jego największa zaleta. Cena wdrożenia Salesforce obejmuje więc nie tylko wdrożenie pewnej liczby funkcjonalności, ale jest to także furtka do dalszego rozwoju technologicznego Twojej organizacji.

Podsumowanie

Jeśli nadal wahasz się, czy Salesforce będzie idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami – nasi konsultanci rozwieją Twoje wątpliwości i na podstawie rozmowy oszacują koszty wdrożenia Salesforce możliwie najdokładniej. Jesteśmy partnerem Salesforce od wielu lat i od zawsze stawiamy na transparentność w relacjach z obecnymi i potencjalnymi klientami. 

Nigdy nie sugerujemy więc wdrożenia, jeśli w naszym przekonaniu nie przyniesie ono zamierzonych skutków, lub gdy rozwiązania z ekosystemu Salesforce nie będą kompatybilne z profilem działalności Twojej organizacji. Otwarcie mówimy też o cenie wdrożenia Salesforce i mamy odpowiedzi na Twoje pytania.

LinkedIn
Facebook