Skip to content

Poznaj role w projekcie wdrożeniowym Salesforce

Zespoły projektowe pracujące przy implementacji Salesforce, zarówno po stronie partnera, jak i klienta tworzone są przez szereg osób o jasno określonych obowiązkach. Dziś prezentujemy opis funkcji specjalistów, którzy sprawiają, że projekty przebiegają sprawnie i nowe narzędzia zostają z sukcesem przyjęte w organizacji.

Project Manager (PM): Kierownik Projektu, który odpowiada za zarządzanie całością procesu wdrożenia. Monitoruje harmonogram prac, alokuje zasoby, prowadzi spotkania zespołu projektowego i zarządza komunikacją między wszystkimi zaangażowanymi stronami. PM potrzebny jest zarówno po stronie partnera wdrożeniowego, jak i klienta.

Project manager to osoba zarządzająca projektem wdrożeniowym

Salesforce Administrator: osoba odpowiedzialna za zarządzanie i konfigurację Salesforce – najczęściej po stronie klienta. Tworzy ona konta użytkowników, zarządza ustawieniami systemu, dodaje i modyfikuje pola, raporty i widoki. Z reguły Salesforce Administrator poznaje narzędzie podczas szkolenia prowadzonego przez partnera Salesforce w ramach wdrożenia.

Salesforce Consultant: specjalista, który zajmuje się doradztwem w zakresie platformy Salesforce. Osoba na tym stanowisku posiada głęboką wiedzę na temat funkcji, modułów i możliwości platformy oraz potrafi dostosować ją do potrzeb i procesów klienta. Konsultant współpracuje z klientami, analizuje ich wymagania biznesowe, projektuje rozwiązania, prowadzi szkolenia użytkowników i pomaga w optymalnym wykorzystaniu Salesforce do osiągnięcia celów biznesowych.

Poznaj koszt implementacji Salesforce

Salesforce Developer/Architect: specjalista od Salesforce, który zajmuje się dostosowaniem platformy do konkretnych wymagań klienta. Tworzy niestandardowe moduły, integracje z istniejącymi systemami, i realizuje zaawansowane customizacje.

zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą programistkę
Programiści tworzą rozwiązania szyte na miarę potrzeb klientów

Specjalista ds. Integracji: osoba odpowiedzialna za zintegrowanie Salesforce z istniejącymi systemami firmy, takimi jak ERP, systemy finansowe, e-commerce, itp. Zapewnia płynny przepływ danych między różnymi aplikacjami.

Specjaliści ds. szkolenia i wsparcia: te osoby odpowiadają za przeszkolenie użytkowników w zakresie korzystania z Salesforce i zapewnienie wsparcia początkowego po wdrożeniu (faza Hypercare).

Użytkownicy końcowi: osoby po stronie klienta, które będą codziennie korzystać z systemu. Są oni zaangażowani w testowanie i udzielanie opinii na temat interfejsu i użyteczności nowo wdrożonego narzędzia.

Specjalista ds. zarządzania zmianą (ang. Change Management Specialist): osoba odpowiedzialna za planowanie, koordynowanie i wdrażanie procesów zmian w organizacji w celu skutecznego zarządzania i minimalizowania oporu związanego ze zmianą. Zapewnia płynne przejścia organizacji, zespołów i pracowników przez procesy zmiany, np. wdrożenie nowych technologii, procesów biznesowych lub strategii. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zarządzaniu zmianą i korzyściach z niej płynących, zapraszamy Cię tutaj.

Podsumowanie

Skontaktuj się ze mną – udzielę Ci dodatkowych informacji o rolach w projekcie wdrożeniowym Salesforce i odpowiem na pytania!

LinkedIn
Facebook