Skip to content

Na czym polega integracja Salesforce z systemami IT?

Integracja systemów IT to proces łączenia różnych programów, aplikacji lub narzędzi informatycznych w spójną całość, która umożliwia im współpracę i wymianę informacji. Można to porównać do zbudowania mostów między wyspami, aby ludzie mogli się swobodnie poruszać z jednego miejsca do drugiego.

W kontekście biznesowym integracja systemów IT pozwala różnym programom komputerowym pracować razem i dzielić się danymi oraz funkcjonalnościami. Na przykład, jeśli firma ma oddzielne systemy do obsługi klientów, finansów czy magazynu, integracja sprawi, że dane klientów będą automatycznie przenoszone do systemu finansowego lub magazynowego. Dzięki temu firma oszczędzi czas i uniknie błędów wynikających z ręcznego przepisywania informacji.

Jako partner Salesforce skupiamy się na integracjach rozwiązań z tego właśnie ekosystemu z różnymi narzędziami IT używanymi w firmach naszych klientów.

Jakie narzędzia możesz zintegrować z platformą Salesforce?

Systemy księgowe, ERP, rozwiązania do zarządzania projektami – o jakich narzędziach byś nie pomyślał, prawdopodobnie można zintegrować je z ekosystemem Salesforce. Kwestią otwartą pozostaje tylko metoda integracji. Oto rodzaje oprogramowania, z którymi zintegrujesz platformę Salesforce, wraz z przykładami konkretnych systemów.

Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP)

 • Comarch ERP: lokalny system ERP oferujący rozwiązania dla różnych branż.
 • SAP Business One: międzynarodowy system ERP, często wykorzystywany przez średnie i większe przedsiębiorstwa.
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central: platforma ERP zintegrowana z innymi narzędziami Microsoft.

Narzędzia do Zarządzania Projektami

 • Jira: popularna platforma do zarządzania projektami i zadaniami, szczególnie w metodykach Agile.
 • Trello: prosta aplikacja do organizacji i śledzenia zadań.
 • MS Project: narzędzie Microsoft do zaawansowanego zarządzania projektami.
logotypy firm oferujących różne rozwiązania IT; w centrum logo Salesforce, będącego elementem łączącym
Dzięki otwartemu API Salesforce łatwo integruje się z wieloma narzędziami biznesowymi

Systemy Rachunkowości i Finanse

 • Symfonia: system rachunkowości i finansów, oferujący różne moduły.
 • Subiekt GT: narzędzie do zarządzania sprzedażą, magazynem i finansami.
 • Datev: rozwiązanie IT dla firm polsko-niemieckich i biegłych rewidentów.
 • Fortnox: popularny w krajach nordyckich program finansowo-księgowy

Narzędzia do Analizy Danych

 • Power BI: platforma Microsoft do tworzenia interaktywnych raportów i wizualizacji.

Jeszcze niedawno znalazłoby się tu Tableau, lecz to narzędzie do wizualizacji danych i analizy biznesowej jest od pewnego czasu częścią ekosystemu Salesforce.

Narzędzia do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR)

 • Talentsoft: system do zarządzania kadrami i rozwojem pracowników.
 • Sage HR: narzędzie do zarządzania personelem, płacami i kadrą pracowniczą.

E-commerce

 • Allegro Biznes: platforma e-commerce dla przedsiębiorstw w popularnym polskim serwisie Allegro.
 • PrestaShop: otwarte oprogramowanie e-commerce, popularne w wielu krajach, w tym w Polsce.

Poza tym Salesforce integruje się z Google Workspace (dawniej G Suite); Zapier, Pipedrive: Freshdesk; eMag i wieloma innymi rozwiązaniami IT.

System otwarty – co to oznacza w kontekście integracji Salesforce z Twoimi narzędziami IT?

Kiedy mówimy, że system jest „otwarty”, oznacza to, że platforma Salesforce korzysta z interfejsów programowania aplikacji (API), które umożliwiają innym systemom lub aplikacjom komunikację z Salesforce oraz łatwą wymianę danych i informacji.

Zasadniczo, system otwarty (open system) to taki, który udostępnia publiczne interfejsy i protokoły, co pozwala innym systemom czy aplikacjom łączyć się z nim, przesyłać dane i korzystać z jego funkcjonalności. W przypadku Salesforce, bycie „otwartym” oznacza, że programiści mogą wykorzystywać API do integracji z platformą Salesforce. Można tworzyć niestandardowe aplikacje, które komunikują się z Salesforce, synchronizować dane między różnymi systemami i tworzyć nowe funkcje oparte na istniejących danych w Salesforce.

Oto przykład:

Twoja firma chce zintegrować swoją stronę internetową z platformą Salesforce, aby dane klientów i zgłoszenia z formularzy kontaktowych były automatycznie pobierane do Salesforce. Platforma ta jest systemem otwartym, czyli udostępnia publiczne interfejsy API, które umożliwiają Twoim programistom dostęp do Twojego CRM-a. Deweloperzy mogą użyć interfejsów API, by stworzyć niestandardową aplikację lub skrypt, który będzie zbierał dane z formularzy na stronie internetowej i przesyłał je do Salesforce.

Dzięki takiej integracji informacje o klientach i zgłoszeniach będą automatycznie aktualizowane w Salesforce bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Pozwoli to 

 • skuteczniej zarządzać danymi klientów, 
 • monitorować kontakty i zgłoszenia oraz 
 • korzystać z pełnej funkcjonalności Salesforce, aby lepiej obsługiwać klientów i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Dzięki otwartemu podejściu Salesforce staje się często używanym punktem centralnym w ekosystemie narzędzi biznesowych, zapewniając spójność danych i procesów między różnymi aplikacjami.

Jakie są metody integracji Salesforce z rozwiązaniami używanymi w Twojej firmie?

Integracja Salesforce obejmuje różne podejścia i technologie, które pozwalają na płynne współdziałanie między platformą Salesforce a innymi systemami w Twojej organizacji. 

Możesz zintegrować Salesforce na kilka sposobów:

 • poprzez API;
 • z użyciem narzędzi ETL;
 • za pomocą mechanizmów webhook;
 • za pośrednictwem tzw. szyny integracyjnej
 • w oparciu o mechanizmy kolejki. 

Każdy z tych rodzajów ma swoje zastosowania i korzyści – więcej możesz dowiedzieć się tutaj.

Integracja Salesforce – jakiego przepływu danych potrzebuje Twoje firma?

Przepływ danych (ang. data flow) w kontekście integracji Salesforce odnosi się do procesu przesyłania, synchronizowania lub przekazywania danych między systemami, czy aplikacjami. Istnieją dwa podstawowe rodzaje przepływu danych: dwukierunkowy (bidirectional) i jednokierunkowy (unidirectional).

Dwukierunkowy (bidirectional) przepływ danych:

W razie użycia przepływu dwukierunkowego dane mogą płynąć między systemami w obie strony. To znaczy, że nie tylko jeden system wysyła dane do drugiego, ale również drugi system może przekazać dane z powrotem do pierwszego. Jest to szczególnie przydatne, gdy systemy wymagają współpracy i wymiany informacji w czasie rzeczywistym. 

Przykładem może być integracja między systemami CRM a finansowym, gdzie zmiany w danych klientów w systemie CRM mogą wpływać na procesy finansowe, a dane finansowe mogą być przekazywane z powrotem do CRM.

Jednokierunkowy (unidirectional) przepływ danych:

W przypadku przepływu jednokierunkowego dane płyną tylko w jednym kierunku. To oznacza, że jeden system regularnie przekazuje dane do drugiego systemu, ale nie ma konieczności przekazywania danych z powrotem.

Przykładem może być przekazywanie danych o klientach do systemu księgowego lub ERP bez potrzeby przekazywania ich z powrotem, a także wysyłanie do Salesforce danych o zamówieniach czy fakturach, żeby uzyskać widok 360 stopni na danego klienta – bez konieczności edytowania i przekazywania ich z powrotem.

Przy określaniu rodzaju przepływu danych w integracji Salesforce, ważne jest zrozumienie wymagań biznesowych i celów integracji. Czy potrzebujesz, aby dane były aktualizowane w obu systemach? Czy wystarczy, że jedna strona przesyła dane do drugiej? Odpowiedzi na te pytania pomogą określić odpowiedni rodzaj przepływu danych w integracji.

kilka osób stojących przy szklanej tablicy z naklejonymi karteczkami samoprzylepnymi w różnych kolorach
W przypadku integracji systemów IT kluczowe jest określenie jej celów

Który ze zintegrowanych systemów powinien być dominujący?

Określenie, który z systemów w Twojej firmie ma być dominujący, zależy od różnych czynników. Oto kilka obszarów, którym warto się przyjrzeć przed podjęciem decyzji.

Analiza procesów biznesowych: zrozumienie, jakie procesy biznesowe wymagają integracji i które z systemów odgrywają kluczową rolę w tych procesach. Który system jest ważniejszy z punktu widzenia funkcjonowania firmy?

Strategia biznesowa: Wyjaśnienie, jakie cele organizacja chce osiągnąć dzięki integracji. Czy chodzi o lepsze zarządzanie klientami, efektywne przetwarzanie zamówień czy inne cele?

Dane kluczowe: identyfikacja najważniejszych danych dla firmy. Jeśli dane w jednym systemie są „ważniejsze”, prawdopodobnie oznacza to, że to właśnie ten system powinien być dominujący.

Funkcjonalność i elastyczność: ocena, która z platform oferuje funkcjonalności bardziej zgodne z wymaganiami organizacji. Która platforma jest bardziej elastyczna i łatwa do dostosowania do potrzeb firmy?

Zespół i zasoby: zrozumienie, jaki zespół lub zasoby są dostępne do zarządzania i utrzymania integracji w danym systemie. Która platforma będzie sprawniej obsługiwana przez zespół IT?

programista siedzący przy dużym monitorze w ciemnym pomieszczeniu
Czy wiesz już, którą platformę planujesz rozbudowywać w przyszłości?

Przyszłe rozszerzenia: przewidzenie, którą platformę można łatwiej rozbudować w przyszłości, aby dostosować się do ewentualnych zmian w organizacji.

Konsultacje z Interesariuszami: wzięcie pod uwagę opinii różnych interesariuszy, zarówno z IT, jak i innych działów biznesowych. Wspólne decydowanie może pomóc osiągnąć konsensus.

Analiza oparta na powyższych krokach może pomóc w dokonaniu właściwej decyzji i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w integrację Salesforce z systemami w Twojej firmie.

Podsumowanie

Integracja Salesforce pozwala usprawnić działania biznesowe, zapewnić spójność między aplikacjami i wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania danych. Jest ona jednak dość złożonym zagadnieniem – warto więc powierzyć ją zaufanemu partnerowi. Jeśli rozważasz integrację Salesforce w swojej organizacji, skontaktuj się ze mną! Odpowiem na Twoje pytania i przeprowadzę wstępną wycenę Twojego projektu!

LinkedIn
Facebook