Skip to content

Wzrost sprzedaży w firmach produkcyjnych – gdzie go szukać i jak przygotować się do zmian rynkowych?

Firmy produkcyjne stoją dziś przed wieloma wyzwaniami – wzrost kosztów produkcji, inflacja oraz zmiany cen energii to tylko niektóre z istotnych kwestii, które wpływają na sektor produkcyjny. Na szczęście przed firmami otwierają się również ogromne możliwości rozwoju, m.in. dzięki transformacji cyfrowej. 

W tym artykule odpowiemy a następujące pytania:

 • jakie zastosowanie w produkcji ma sztuczna inteligencja:
 • gdzie firmy produkcyjne mogą szukać wzrostu:
 • jak przygotować organizację do zmian na rynku:
 • jak wybrać właściwy kierunek transformacji cyfrowej,
 • jaką rolę w sektorze produkcyjnym odgrywa analiza danych. 

Wszystkie zagadnienia poruszane w tym artykule zostaną rozwinięte na naszym bezpłatnym wydarzeniu, na które zapraszamy Cię już teraz.

Sztuczna inteligencja w branży produkcyjnej – slogan czy game changer?

W ostatnich latach zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania i inwestycji w sztuczną inteligencję w branży produkcyjnej. Wiodący producenci z różnych sektorów przemysłu wykorzystują AI do poprawy efektywności i jakości oraz zwiększenia innowacyjności swoich procesów produkcyjnych. 

Jednym z kluczowych trendów jest automatyzacja produkcji za pomocą robotów i systemów AI, co pozwala na zwiększenie wydajności, skrócenie czasu produkcji i minimalizację błędów. Ponadto analiza danych i uczenie maszynowe są wykorzystywane do prognozowania awarii maszyn, optymalizacji łańcucha dostaw oraz dostosowania produkcji do zmieniających się warunków rynkowych. 

AI jest również używane w kontroli jakości produktów, identyfikacji wad i zapobieganiu błędom produkcyjnym. W miarę jak technologia AI staje się coraz bardziej dostępna i zaawansowana, można spodziewać się, że jej rola w branży produkcyjnej będzie nadal rosła, przynosząc innowacje i usprawnienia w procesach produkcyjnych.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w celu zwiększenia produktywności handlowców?

Segmentacja klientów: AI może pomóc w dokładnej segmentacji klientów na podstawie zachowań, preferencji i historii zakupów. Dzięki temu handlowcy mogą dostosować swoje podejście do każdej grupy klientów, oferując spersonalizowane rozwiązania.

Automatyzacja zadań rutynowych: AI może przejąć zadania administracyjne, takie jak obsługa dokumentów czy przetwarzanie zamówień, pozostawiając handlowcom więcej czasu na nawiązywanie relacji z klientami.

Rekomendacje produktowe: systemy AI mogą analizować preferencje klientów i sugerować produkty lub usługi, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. To pomaga handlowcom w skutecznym doradzaniu i zwiększeniu sprzedaży.

Przewidywanie popytu: AI może analizować dane rynkowe i przewidywać trendy w popycie. Dzięki temu handlowcy mogą dostosować swoją ofertę do bieżących potrzeb rynku.

Automatyzacja obsługi klienta: chatboty oparte na AI mogą obsługiwać zapytania klientów 24/7, co zwiększa dostępność i usatysfakcjonowanie klientów oraz zmniejsza ogólny koszt utrzymania działu obsługi klienta

Analiza danych: AI może analizować duże ilości danych i dostarczać cenne informacje o zachowaniach klientów i wynikach sprzedaży. To pozwala dyrektorom sprzedaży i kadrze zarządzającej podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.

Monitorowanie konkurencji: AI może śledzić działania konkurencji i dostarczać handlowcom informacje na temat strategii konkurencyjnych firm.

Sztuczna inteligencja stanowi ogromną wartość dla nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych

Jak wybrać kierunek transformacji cyfrowej oraz jak wyliczyć opłacalność tej inwestycji?

Przed podjęciem decyzji o transformacji cyfrowej, firma musi dokładnie przeanalizować swoje cele i potrzeby. Kluczowe pytania, które warto sobie zadać to:

 • Jakie są nasze cele biznesowe? Czy chcemy zwiększyć efektywność produkcji, poprawić jakość produktów czy też poszerzyć portfolio produktowe?
 • Jakie technologie cyfrowe będą najbardziej odpowiednie do osiągnięcia tych celów?
 • Jakie będą koszty wprowadzenia tych technologii? Należy uwzględnić nie tylko zakup oprogramowania czy sprzętu, ale także koszty szkoleń dla pracowników, zmiany procesów biznesowych, a także utrzymania technologii.
 • Jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki cyfrowej transformacji, ile w nią zainwestować, by uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji (ROI)?

Dowiedz się więcej o cenach wdrożenia Salesforce

Skuteczna argumentacja wartości oraz strategie wyceny produktów i rozwiązań w dobie wzrastających kosztów produkcji

W obliczu wzrostu kosztów produkcji skuteczna argumentacja wartości produktów i strategie wyceny stają się kluczowymi elementami strategii biznesowej. Firmy produkcyjne muszą nie tylko dbać o utrzymanie rentowności, ale także przekonać klientów do akceptacji potencjalnych podwyżek cen. Skuteczna argumentacja wartości polega na przedstawieniu klientom korzyści płynących z zakupu produktu, takich jak wyższa jakość, efektywność lub innowacyjność. Jednocześnie, strategie wyceny powinny uwzględniać konkurencyjność cenową na rynku oraz elastyczność cenową klientów. W tym kontekście firmy muszą być elastyczne i gotowe dostosować strategie wyceny, aby nadal pozostać konkurencyjnymi i utrzymać zyskowność.

Jak przedstawiciele wiodących firm produkcyjnych adresują najpoważniejsze wyzwania w branży?

Do wyzwań spędzających sen z powiek zarządów organizacji z sektora produkcyjnego zaliczyć można m.in. zerwane łańcuchy dostaw, ograniczona dostępność produktów, zarządzanie relacjami z dostawcami.

W obliczu ograniczonej dostępności produktów przedsiębiorstwa produkcyjne stają przed wyzwaniem związanym z utrzymaniem ciągłości dostaw i satysfakcji klientów. Aby sprostać temu problemowi, firmy coraz częściej inwestują w zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzą bardziej zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia. 

Firmy koncentrują się na optymalizacji całego procesu produkcji, od zaopatrzenia w surowce i komponenty po dostarczenie gotowego produktu do klienta. To obejmuje monitorowanie, planowanie i koordynację działań w całym łańcuchu dostaw, aby zminimalizować opóźnienia, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność. Coraz częściej wykorzystywane są zaawansowane technologie, takie jak systemy śledzenia i analizy danych.

Bardzo ważne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Firmy zdają sobie sprawę, że łańcuchy dostaw są narażone na różnorodne nieprzewidywalne czynniki, takie jak 

 • kwestie geopolityczne
 • katastrofy naturalne, 
 • zakłócenia w transporcie lub
 • zmiany regulacji.

Przedsiębiorstwa rozwijają więc strategie takie jak różnicowanie dostawców, tworzenie elastycznych planów dostaw, gromadzenie danych i analizę trendów, a także rozważają alternatywne źródła zaopatrzenia.

Zarządzanie kontrahentami i sprawna komunikacja z nimi to również istotne zagadnienia. Utrzymanie trwałych i korzystnych relacji z dostawcami, klientami oraz innymi partnerami biznesowymi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu operacyjnego. 

Przedsiębiorstwa inwestują więc w zaawansowane narzędzia CRM, które pomagają w monitorowaniu i doskonaleniu kontaktów z partnerami handlowymi. Skuteczna komunikacja z kontrahentami oraz współpraca oparta na zaufaniu przekładają się m.in. na zwiększenie lojalności klientów i lepsze warunki negocjacyjne.

W dzisiejszej branży produkcyjnej wyliczenia maksymalnego zysku z produktu oraz planowanie produkcji stają się kluczowymi elementami strategii. Przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analizy danych i optymalizacji, firmy mogą dokładnie określić, jakie produkty są najbardziej opłacalne i w jaki sposób zorganizować proces produkcyjny, aby maksymalizować zyski. To podejście pozwala efektywnie zarządzać zasobami i dostosować produkcję do zmieniających się warunków rynkowych, co przyczynia się do konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa.

Ważnym trendem w branży produkcyjnej jest także analiza portfela produktowego. Dzięki zaawansowanych narzędziom i danym rynkowym można określić, które rodzaje produktów są najbardziej opłacalne i zgodne z aktualnymi trendami. Ułatwi to efektywne wykorzystanie zasobów, zminimalizowanie ryzyka i zwiększenie konkurencyjności.

Firmy produkcyjne coraz częściej polegają na zaawansowanych narzędziach analitycznych do przetwarzania ogromnych ilości danych związanych z produkcją i jej jakością, dostawami i innymi obszarami działalności.

Dzięki analizie danych przedsiębiorstwa mogą

 • optymalizować procesy produkcyjne, 
 • prognozować zapotrzebowanie na produkty i usługi, 
 • sprawnie reagować na zmiany rynkowe oraz 
 • podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane.

Analiza danych w branży produkcyjnej

Każdego dnia przedsiębiorstwa zbierają ogromne ilości danych produkcyjnych i handlowych. Analiza danych otwiera przed firmami nie tylko możliwość radzenia sobie z wyzwaniami, ale daje również szansę na zwiększenie konkurencyjności. Przedsiębiorstwa mogą bowiem dokładnie monitorować i optymalizować procesy produkcyjne, zwiększając tym samym efektywność i redukując koszty. Ponadto analiza danych pozwala na identyfikację trendów rynkowych i potrzeb klientów, umożliwiając dostosowanie oferty do zmieniających się warunków i preferencji odbiorcy.

Ponadto analiza danych umożliwia firmom produkcyjnym przewidywanie i zapobieganie awariom maszyn, co ma kluczowe znaczenie w minimalizowaniu przestojów w produkcji i poprawie dostępności sprzętu. Przedsiębiorstwa mogą również optymalizować łańcuch dostaw poprzez

 • lepsze prognozowanie zapotrzebowania,
 • zarządzanie stanami magazynowymi, a także
 • redukcję opóźnień w dostawach.

Warto podkreślić, że analiza danych pozwala na szybsze podejmowanie lepszych decyzji biznesowych w oparciu o dane – zwłaszcza w dynamicznym otoczeniu biznesowym, gdzie czas jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Mimo niełatwej sytuacji na rynku firmy z sektora produkcyjnego mają szanse na wzrost

Gdzie szukać wzrostu i jak aktywizować sprzedaż w branży produkcyjnej?

Jednym z kluczowych kierunków mogących zapewnić firmom produkcyjnym wzrost jest innowacja produktowa. Wprowadzanie na rynek nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie produktów może przyciągać nowych klientów i zwiększać udziały w rynku. Ważne jest jednak, aby organizacja była gotowa na takie zmiany. To oznacza nie tylko inwestycje w badania i rozwój, ale także rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom.

Kolejnym obszarem godnym uwagi w kontekście wzrostu są procesy produkcji. Wydajność produkcji można zwiększać poprzez automatyzację i wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI). Firmy produkcyjne powinny być gotowe na inwestycje w nowe technologie oraz szkolenie pracowników w obszarze cyfrowej transformacji.

Do istotnych czynników prowzrostowych zaliczyć należy także ekspansję na nowe rynki, usługi dodane – np. opcję serwisu produkowanych urządzeń czy maszyn, lub też rozszerzanie oferty w celu zwiększenia konkurencyjności.

Jak przedstawiciele wiodących firm produkcyjnych adresują wyzwania takie jak wzrost kosztów produkcji, wysoki wskaźnik inflacji czy drastyczny wzrost cen energii?

Wzrost kosztów produkcji, inflacja i wahania cen energii to trzy ważne wyzwania, z którymi boryka się branża produkcyjna. Ich przedstawiciele podejmują wiele działań w celu radzenia sobie z tymi problemami. Oto kilka z nich.

Optymalizacja procesów: firmy starają się minimalizować marnotrawstwo i poprawiać efektywność produkcji. Może to obejmować zoptymalizowane zarządzanie zapasami, lepsze planowanie produkcji oraz redukcję strat w procesach.

Dywersyfikacja dostaw: aby zminimalizować ryzyko związane z inflacją i wahania cen energii, firmy mogą poszukiwać alternatywnych dostawców surowców i energii, a także inwestować w energię odnawialną.

Badania i rozwój: inwestycje w badania i rozwój mogą prowadzić do opracowania bardziej efektywnych procesów produkcyjnych oraz bardziej oszczędnych technologii.

Outsourcing procesów i produkcji: firmy produkcyjne coraz częściej wykorzystują outsourcing, dzięki któremu mogą skoncentrować się na innowacjach i rozwoju produktów, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z zarządzaniem złożonymi procesami produkcyjnymi.

Technologia pomaga firmom produkcyjnym adresować szereg wyzwań

Podsumowanie

Firmy produkcyjne muszą być gotowe na zmiany i innowacje, aby utrzymać się na rynku. Szukanie wzrostu, transformacja cyfrowa i radzenie sobie z wyzwaniami ekonomicznymi to kluczowe elementy strategii organizacji z tego sektora. Wybierając właściwe kierunki rozwoju, podejmując mądre decyzje inwestycyjne oraz dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych, firmy mogą osiągnąć sukces w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu czujesz niedosyt lub chcesz zgłębić omówione w nim zagadnienia – umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem!

LinkedIn
Facebook