Skip to content

Przełom w automatyzacji marketingu B2B – Pardot Engagement Studio

Pardot jest narzędziem Salesforce służącym do automatyzacji marketingu B2B. Ostatnimi czasy firma bardzo intensywnie rozwija platformę i dokłada wszelkich starań, aby poprawić jej funkcjonalność. Końcówka czerwca 2016 to moment, w którym oddano do użytkowania moduł Pardot Engagement Studio.

To bez wątpienia istotny przełom dla Pardota. Salesforce zadbał o to, aby zapewnić marketerom centrum dowodzenia, które na jednym ekranie pokaże całą ścieżkę jaką zaplanujemy dla naszych prospektów i klientów.

To szczególnie ważne posunięcie w kontekście dotychczasowych możliwości Pardota. Do tej pory marketerzy mogli korzystać jedynie z prostych drip programów, które do pewnego stopnia ograniczały możliwości wyzwalania akcji i badania kryteriów prospektów w bazie.

A teraz nieco więcej o samej budowie logiki:

Dodając każdy z elementów logiki wybieramy jeden z czterech możliwych rodzajów aktywności:

  • Action – to moment, w którym yzwalamy akcję, na przykład wysyłamy maila, przypisujemy tagi, dodajemy do listy, czy tworzymy zadanie w Salesforce
  • Trigger – tutaj sprawdzamy, jak oraz w jakim czasie prospekt lub klient zareagował na nasze materiały – na przykład czy ściągnął nasz plik, odwiedził zakładkę z cennikiem, czy wypełnił formularz zgłoszeniowy na konferencję, po czym rozdzielamy logikę na dwie ścieżki (jedną, gdzie odpowiedź na pytanie jest pozytywna i jedną gdzie jest negatywna)
  • Rule – to miejsce, w którym weryfikujemy wszystkie inne informacje na temat klientów lub prospektów. To okazja do sprawdzenia z jakiej kampanii pochodzi dana osoba, jak bardzo była aktywna w przeszłości lub kto w naszej firmie jest odpowiedzialny za dany kontakt.
  • End – to oczywiście punkt końcowy naszej logiki.

Kierunek, który obrał Salesforce jest bardzo obiecujący i pokazuje, że Pardot staje się jednym z kluczowych produktów firmy. Pozostaje nam obserwować dalsze kroki i korzystać z coraz to nowszych i bardziej rozbudowanych funkcjonalności.

Dodaj komentarz

LinkedIn
Facebook